Fra idé til patent

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  FRA IDÉ TIL PATENT

FRA IDÉ TIL PATENT


Når man har udviklet et nyt produkt eller har fået en god idé til en nyskabelse, så melder spørgsmålet sig hurtigt, om det er noget, man burde tage patent på.


I mange situationer kan det være en god start at skrive lidt ned om idéen og prøve at analysere idéen / produktet fra så manges sider som muligt. Specielt bør man notere sig, hvilke problemer man er stødt på i forbindelse med udviklingen af produktet. Problemer, der er blevet afhjulpet, er tit et godt sted at starte, hvis man kigger efter patenterbare aspekter i en nyskabelse/opfindelse.


De helt grundlæggende forudsætninger for et patent

Der er to grundlæggende forudsætninger for at man kan få patent på en opfindelse:

Den skal være ny

Den skal have opfindelseshøjde.


Begge krav gælder i forhold til teknikkens stade, dvs. offentliggørelser i hele verden. Det er derfor en god idé at starte med at teknikkens stade på forhånd. Man kan f.eks. benytte Internettet eller diverse biblioteker for at søge at finde frem til, hvad der findes på markedet af lignende produkter, samt identificere patentskrifter og artikler om sådanne produkter og beslægtet teknologi.


I mange tilfælde skal man dog ikke lade sig stoppe af, at der allerede findes produkter, der umiddelbart ser tilsvarende ud. Måske virker disse produkter på en helt anden måde, eller de opnår andre resultater.


Når opfindelsen skal vurderes i forhold til det fundne materiale, kan patentagenten være til stor hjælp. Patentagenten beskæftiger sig dagligt med at analysere teknikkens stade, og er i stand til at vurdere nye produkter og idéer i forhold hertil.


Selv om teknikkens stade ved første øjekast ligner det nye produkt eller den nye fremgangsmåde, er patentagenten ofte i stand til at finde en patenterbar indfaldsvinkel.


Hvad er godt at have parat til patentagenten?

Allerede inden man mødes med patentagenten, kan det være en fordel hvis patentagenten har kunnet danne sig en idé om opfindelsen/produktet og foretaget den omtalte søgning..


Patentagenten kan typisk gøre dette på baggrund af ovenfor omtalte notater eller beskrivelse, billeder af prototyper, eventuelle tegninger af den nye opfindelse og resultatet af en eventuel søgning.


Patentagenten beder ofte om lidt flere forklaringer end man først ville antage. Der er en nemlig en tendens til, at når man har arbejdet længe med en idé eller et projekt, så bliver mange detaljer indlysende. Det er dog langt fra sikkert, at de er indlysende for andre, der ikke har arbejdet med idéen gennem længere tid – f.eks. patentagenten eller en teknisk tegner.

YDELSER

FAQs & LINKS