Nyheder

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  NYHEDER & PRESSE >  NYHEDER

NYHEDER

13. Juni 2023

Fra 1. juli 2023 sætter Patent- og Varemærkstyrelsen publicerings- og årsgebyrer for patenter, herunder validerede europæiske patenter, op med ca. 3.9 %.


03. Marts 2022

News about the Unitary Patent system- Mere Info


15. September 2021

Erhvervsministeriet har offentliggjort en ny handlingsplan med fokus på Immaterielle aktiver. Handlingsplanen har til formål at fremme innovation i Danmark og iværksætter en række initiativer. Handlingsplanen, som kan læses på https://www.dkpto.dk/presse, indeholder bl.a. initiativer som en ny IP Marketplace, afsættelse af 

3 mio. kr. årligt i årene 2021-2023 til en patentvoucherordning. der skal give små og mellemstore virksomheder økonomisk støtte til at beskytte deres forskning og innovation gennem patentering, etablering af to IPR-informationscentre, etablering af et mentorprogram, og styrkelse af indsatsen mod piratkopiering. 


09. Juli 2021

Enhedspatentet (EU patentet) er nu et lille skridt nærmere, idet den tyske

Bundesverfassungsgericht idag har afvist de to klager over at EU patentet skulle være i strid med den tyske Grundlov. Tyskland kan nu gå videre med at ratificere EU patentloven. Yderligere to stater skal dog ratificere loven før den kan tages til næste niveay med henblik på ikrafttræden,


06. May 2021


Virksomheder, der opfylder EU's officielle definition på en SMV. med hensyn til antal medarbejdere, årlig omsætning eller årlig samlet balance, kan søge tilskud til ansøgningsgebyrer for varemærke- og designansøgninger. Godtgørelsen udgør 50 % af grundgebyrerne og maksimalt 1500 EUR, men gælder både nationale ansøgninger og EU-ansøgninger. Læse mere på https://www.dkpto.dk/kampagner/sme-fund


20. Marts 2020

Afgørelse taget af tysk domstol i en klage fra en tysk advokat marts 2017 om UPC

Tysklands forfatningsdomstol har truffet afgørelse i sagen om hvorvidt UPC er forfatningsstridig i forholdt til tysk low.

Domstolen konkluderede at UPC er en lov, der i strid med suverænitetsprincippet skulle have været vedtaget af det tyske parlament med to-tredjedels stemmemajoritet og ikke blot et simpelt flertal.


Kun 35 medlemmer af parlamentet var tilstede ved den oprindelige vedtagelse af forslaget. Den tyske regering kan, hvis de ønsker det, genfremlægge forslaget, når parlamentet er fuldtalligt, og muligvis så opnå to-tredjedels stemmemajoritet

Denne afgørelses og Brexit betyder imidlertid at udsigten for ikraftræden af UPC ligger langt forude.


11. February 2020

IP rettigheder i UK efter Brexit - Mere Info


20. December 2019

Nyt selvstændigt patent er trådt i kraft i HongKong som supplement eller alternativ til eksisterende system


24. Juni 2016

Brexit


1. November 2015

Validering af et EP-patent i Marokko og Moldova


21. Juli 2015

Tillykke til Michael Fabricius Madsen med titlen som Europæisk Patentrådgiver


5. February 2015

Validering af et EP-patent i Marokko


4. December 2014

Norge har ratificeret London-aftalen


1. Maj 2014

Reduktion af officielle gebyrer for europæiske patentansøgninger


24. Oktober 2013

Fjernelse af tidsfristen på 24 måneder for at indlevere en afdelt europæisk patentansøgning


20. Juni 2013

EU varemærke- og designansøgninger bliver udvidet til at dække Kroatien


11. Januar 2013

Patent Prosecution Highway (PPH)


12. December 2012

Europa-Parlamentet godkender nyt EU-patent


19. September 2011

New US patent law reforms the US patent system


26. April 2010

Fupbreve vedr. varemærker.

ANBEFALEDE LINKS


NYHEDER & PRESSE

ARTIKLER

YDELSER

FAQs & LINKS