Søgning

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  SØGNING

SØGNING


Informationssøgning foretages i bl.a. elektroniske internationale og nationale databaser, men manuel søgning i papirarkiver er i nogle tilfælde nødvendig.


Nyhedsundersøgelse

Viden om ny og gammel teknologi er en forudsætning for bedst muligt at kunne vurdere muligheden for at beskytte virksomhedens investering i Research og Development gennem immaterielle rettigheder (IPR). Kan virksomheden f.eks. opnå patent eller brugsmodel på et nyt produkt, eller skal produktets form i stedet designbeskyttes, og kan virksomheden uden risiko benytte er varemærke. Informationssøgningen er derfor et vigtigt redskab i virksomhedens IPR-strategi.


Overvågning

En virksomhed eller person, der har til hensigt at markedsføre og sælge et nyt produkt, er forpligtet til i videst muligt omfang at holde sig informeret om, hvorvidt disse handlinger er forbundet med krænkelse af andres immaterielle rettigheder.


Informationssøgningen anvendes også til at bedømme markedsudviklingen indenfor et teknologisk område, til at få oplysninger om konkurrenternes seneste nyudviklinger og aktiviteter, eller som inspiration til at finde en løsning på et teknisk problem.


Søgninger med faste intervaller kan også afsløre konkurrenternes IPR-aktivitet, tidsfrister for nedlæggelse af indsigelse mod et udstedt patent eller et registreret design eller varemærke, eller om der alternativt skal begæres ophævelse af rettigheden ved en national myndighed.

YDELSER

FAQs & LINKS