Opnåelse af patent

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  PATENT >  OPNÅELSE AF PATENT

OPNÅELSE AF PATENT


For at kunne opnå patent på en opfindelse, skal opfindelsen være ny, og den skal adskille sig væsentligt fra hvad, der er kendt teknik på området på indleveringsdatoen. Til vurdering af dette er det ofte fordelagtigt at foretage en nyhedsundersøgelse og en patenterbarhedsvurdering, inden der indleveres en patentansøgning.


En patentansøgning udarbejdes normalt i tæt samarbejde med opfinderen og/eller ansøgeren.


Normalt indleveres der én ansøgning, der senere anvendes som udgangspunkt for andre ansøgninger. Denne første ansøgning kaldes ofte prioritetsansøgningen og giver ansøgeren en fortrinsret i op til 12 måneder til at indlevere patentansøgninger i andre lande.


Indlevering af en prioritetsskabende ansøgning medfører endvidere, at der uden konsekvenser, for opfindelsens patenterbarhed i ethvert land der har tilsluttet sig Pariserkonventionen, kan finde en offentliggørelse eller åbenlys udøvelse af opfindelsen sted.


Denne fortrinsret udløber som nævnt 12 måneder fra den første ansøgnings indleveringsdato, og hvis man ønsker beskyttelse i andre lande skal patentansøgningen videreføres, dvs. indleveres, i de lande hvor der ønskes patent. Såfremt ansøgningen ikke videreføres indenfor de 12 måneder, er det ikke muligt at opnå patent i andre lande. Eventuelle konkurrenter har så mulighed for frit at udøve opfindelsen.

YDELSER

FAQs & LINKS