Beskyttelse i udlandet

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  PATENT >  BESKYTTELSE I UDLANDET

BESKYTTELSE I UDLANDET


Patentbeskyttelse i udlandet kan opnås på flere forskellige måder.

Ud over at indlevere nationale ansøgninger i hvert enkelt land kan man vælge at indlevere en Europæisk Patentansøgning eller en PCT-ansøgning.


International patentansøgning (PCT-ansøgning)

På nuværende tidspunkt har 156 lande tilsluttet sig Patent Cooperation Treaty (PCT), og ved indleveringen af en PCT-ansøgning bliver patentansøgningen betragtet som indleveret i samtlige disse lande i indtil 30/31 måneder regnet fra prioritetsdagen. Først på dette tidspunkt udvælger man hvilke lande, der ønskes beskyttelse i. Der er flere fordele ved at vælge en PCT-ansøgning. Man får mulighed for at modificere ansøgningen. Udskydelse af beslutningen om i hvilke lande, man ønsker at beskytte opfindelsen i. Omkostningerne udskydes.


Europæisk patentansøgning (EP-ansøgning)

Hvis man ønsker at opnå patentbeskyttelse i Europa, kan man med fordel indlevere en Europæisk Patentansøgning hos European Patent Office (EPO). EPO har i øjeblikket 34 medlemslande, herunder Danmark.


Formålet med den Europæiske Patentkonvention (EPC) er at centralisere og mindske udgifterne ved udstedelse af patenter i Europa og med én ansøgning gøre det muligt at opnå patent i flere lande.


De europæiske patentmyndigheder (EPO) nyhedsundersøger og patenterbarhedsvurderer patentansøgningen og udsteder på baggrund af dette et europæisk patent. Inden 3 måneder fra udstedelsen skal patentet valideres i de ønskede designerede lande. Validering vil sige, at det europæiske patent oversættes og indleveres i de ønskede mulige medlemslande.


Nationale patentansøgninger

En anden mulighed er at indlevere patentansøgninger direkte i de lande, hvor man ønsker patentbeskyttelse. Inden indleveringen skal patentansøgningen normalt være oversat til det pågældende lands sprog.


Da både PCT og EP giver mulighed for en samlet sagsbehandling for en lang række lande, vælger nationale patentansøgninger som regel kun såfremt man ønsker meget få lande eller vælger lande der ikke er omfattet af ovennævnte to muligheder.

YDELSER

FAQs & LINKS