Licens

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  ANVENDELSE AF IPR >  LICENS

LICENS


Er man indehaver af en immaterialret (patent, brugsmodel, design, varemærke eller ophavsret), er denne ret et aktiv, der som andre aktiver, kan gøres til genstand for handel. En sådan handel kan være et salg, hvor retten sælges helt og for altid, men som regel gennemføres handlen ved en aftale om licens.


En licens er en aftale, hvori en person eller virksomhed indgår en aftale med en anden person eller virksomhed, hvorved licenstageren mod blandt andet et vederlag, gives adgang til at anvende immaterielle rettigheder og eventuelt dertil hørende knowhow, som licensgiver besidder.


Fordelen ved dette er blandt andet, at licensgiver får adgang til markeder og distributionsmuligheder, som han ellers ikke kunne få adgang til eller ikke har ressourcer til at udnytte, mens licenstager får adgang til ny teknologi, nyt knowhow, nye produkter og nye markedsmuligheder.


Parterne kan tillige gensidigt støtte hinanden i at sikre eneretten, således at man forhindrer andre i at udnytte det licenserede med henblik på fremstilling, handel og import i det beskyttede område. Herved opnår begge parter en konkurrencemæssig fordel på markedet.


Samarbejdet kan videreføres og udbygges ved gensidig udveksling af fortroligt know how om forskning, udviklingsarbejde og markedsinformationer.

YDELSER

FAQs & LINKS