Varemærker i Danmark

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  VAREMÆRKE >  VAREMÆRKER I DANMARK

VAREMÆRKER I DANMARK


En varemærkeret kan i Danmark stiftes enten ved registrering eller ved blot og bar erhvervsmæssig benyttelse (ibrugtagning).


Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der ved at undlade at registrere mærket er større risiko for, at andre mærkeindehavere får stoppet ens brug af mærket. Jo længere tid man har brugt mærket, før man bliver stoppet, jo større vil skadevirkningerne være: spildt markedsføring, tab af goodwill, omkostninger ved omtryk af brevpapir, brochurer, etiketter etc.


Herudover risikerer man, at man ikke kan bruge varemærket for nye varer eller tjenesteydelser, hvis man udvider sit varesortiment, fordi andre i mellemtiden har taget lignende mærker i brug eller har fået dem registreret.


Brugspligt

I Danmark skal indehaveren af et registreret varemærke inden for en periode af 5 år reelt have gjort brug af varemærket.


Hvis det registrerede varemærke ikke kan dokumenteres ibrugtaget indenfor en 5-årig periode kan domstolene eller Patent- og Varemærkestyrelsen efter anmodning ophæve registreringen enten helt eller delvist. På den måde kan ikke-brugte varemærker ikke spærre for andres brug eller registrering af lignende mærker.


Mærkning

Såfremt De i annoncer og brochurer, ved påskrift på varer og/eller deres indpakning eller på anden måde angiver, at De har søgt om eller fået registreret et varemærke, skal De være opmærksom på ikke at give vildledende oplysninger og at overholde gældende lands lovgivning. Normalt angives et registreret varemærke med ® og et ansøgt varemærke med TM. Er De i tvivl, står vi selvfølgelig til Deres rådighed.

YDELSER

FAQs & LINKS