Anvendelse af IPR

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  ANVENDELSE AF IPR

ANVENDELSE AF IPR


Er der opnået en immateriel rettighed (IPR), f.eks. i form af et patent eller et varemærke, er det vigtigt at gøre sig bevidst om, hvordan denne rettighed bedst anvendes i kommercielt øjemed.


Holme Patent har en bred erfaring i at gennemføre virksomhedens beslutninger om håndhævelse de immaterielle rettigheder.


I samarbejde med Patent og Varemærkestyrelsen er der blevet udviklet et auditerings-system, der hjælper med at få indsigt i virksomhedens indarbejdelse af IPR. Dette auditeringssystem giver en grundlæggende strategisk gennemgang af virksomhedens IPR-håndtering og sikrer derfor det højeste udbytte af de immaterielle rettigheder.


Som European Patent Attorneys repræsenterer Holme Patent klienter ved den højeste Europæiske instans for patenter – European Patent Office (EPO). Ved nationale retstvister arbejder Holme Patent verden over sammen med højt specialiserede advokatfirmaer.

YDELSER

FAQs & LINKS