Patent

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  PATENT

PATENT


Et patent har til formål at beskytte en opfindelse, således at opfindelsen ikke kan udnyttes erhvervsmæssigt af andre end patenthaveren.


Derved opnår en patenthaver ikke alene en konkurrencemæssig fordel på markedet, men de investeringer, der er foretaget i forbindelse med forskning, produktudvikling og markedsføring af opfindelsen beskyttes samtidig.


Beskyttes opfindelsen ikke med én eller flere patentrettigheder, kan tredjemand helt lovligt producere, markedsføre og sælge opfindelsen, uden at firmaet, der oprindeligt investerede i opfindelsen, kan forhindre det.


Der udstedes patent på opfindelser, der er nyskabelser. Der kan udstedes patent på produkter, fremgangsmåder, apparater og anvendelser. Sådanne opfindelser kan være forbedringer af allerede kendte produkter eller sammenbygning af kendte komponenter.

YDELSER

FAQs & LINKS