Brugsmodel i Danmark

Velkommen til Holme Patent A/S

FORSIDE >  YDELSER >  BRUGSMODEL >  BRUGSMODEL I DANMARK

BRUGSMODEL I DANMARK


Når brugsmodelskriftet er blevet udfærdiget i tæt samarbejde med opfinderen, indleveres ansøgning om brugsmodelregistrering til Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS). Her bliver ansøgningen kontrolleret for eventuelle formelle mangler.


Offentliggørelse og evt. registrering af en brugsmodel sker først 15 måneder efter indleveringsdatoen, og derved er indholdet af ansøgningen hemmeligholdt i de første 15 måneder. Ønskes en hurtigere offentliggørelse skal PVS anmodes specifikt om dette. Det er vigtigt at bemærke, at ønskes der en videreførelse i udlandet skal dette sættes igang senest 12 måneder efter indleveringen.


Ved indleveringen kan man eventuelt anmode om en prøvning, dvs. en undersøgelse af om frembringelsen er ny og adskiller sig fra kendt teknik. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder, at dette er tilfældet, foretages registrering. Prøvningen giver en større sikkerhed for brugsmodellens gyldighed.


Prøvning af en ikke-prøvet brugsmodel kan også foretages efter registreringen, idet enhver, også ansøgeren selv, kan anmode om prøvning. Opfylder registreringen ikke kravene til nyhed og tydelig adskillelse fra den kendte teknik, kan registreringen udslettes. Der er dog i mange tilfælde mulighed for at bevare registreringen i en modificeret form.


En patentansøgning kan konverteres til en brugsmodel med samme indleveringsdag som patentansøgningen. Herved opnås en hurtigere etablering af rettigheden. En brugsmodelansøgning kan indenfor 12. måneder desuden anvendes som grundlag for en patentansøgning.


En brugsmodel skal kun fornyes tre gange i løbet af sin levetid på ialt 10 år.

YDELSER

FAQs & LINKS